Trendy

Aktuální situace nákupu základních materiálů používaných pro výrobu DPS

Jak se změnil formát objednávek materiálu pro výrobu DPS? A přistoupily firmy na jiný model? Co způsobuje výpadky dodávek materiálu a jak se s tím lze vypořádat.

Nákup základních materiálů pro výrobu DPS

Obecný nedostatek základních materiálů a problémy v logistickém řetězci se promítají také do objednávek základních materiálů pro výrobu DPS.  Pokračující lock-downy v Číně, válka na Ukrajině a kumulace předchozích problémů s přepravními kapacitami se projevuje také na dodávkách základních materiálů do Evropy. Také se do Evropy vrací část produkce, což ještě zvyšuje tlak na výrobní kapacity producentů desek. V Gatemě PCB tomu čelíme na jedné straně aktivním a prediktivním řízením skladových zásob, orientací na Evropské výrobce (Isola), spoluprací s dalšími výrobci a na druhé straně hledáním alternativ k materiálům běžně používaným ve výrobě.

Neustále rozšiřujeme portfolio nabízených materiálů

Jednou z alternativ je tak materiál Ventec VT-47, kterým je možno nahradit materiál 370HR – oba materiály jsou vhodné pro aplikace s vysokým Tg (nad 175 °C). Nově jsme taky přidali materiál Isola DE104 se základní mědí 50/50μm a Cu fólie taktéž o tloušťce 50 μm. Tento materiál je navíc nově zařazený jako CAF resistant. Je možné jej tedy použít při požadavku na odolnost proti zkratům způsobených intermetalickým prorůstáním mědi mezi jednotlivými vrstvami. Základní měď 50μm chceme rozšířit také o materiály Isola IS400.

Dodavatelé základních materiálů v Evropě

Trendem v minulosti byl přesun výrob i výrob základních materiálů do Asie. I Evropští dodavatelé jsou velice často závislí na dodávkách zboží (přířezů, prepregů či fólií), ale i základních materiálů jako pryskyřice, skelných vláken i mědi z Asie. Dokud fungovala just-in time logistika, šlo vše bez problémů. Jak ale ukázala jedna vzpříčená loď, spoléhat se pouze na globální dopravní řetězce může být velice riskantní. Výrobci se nyní snaží diverzifikovat rizika a opět přesouvají část výroby materiálů zpět do Evropy. Věříme, že koncem roku by mohlo být dostupné větší množství materiálů s kratším dodacím termínem a nižším objednacím množstvím. Také se snažíme vyjednat s dodavateli navýšení zásob, které drží skladem (konsignační sklady). I když asi nemůžeme očekávat, že přesun výroby do Evropy přinese zlevnění, věříme že rychleji dostupnější materiály pomohou našim zákazníkům s realizací jejich projektů. Především u náročnější prototypové výroby.

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Ondřej Horký
Sales Manager