Technologie

Co se skrývá za zkratkami OEM, EMS, PCB a PCBA

Pohybujete se v oblasti inovací nebo start-upů? Máte vlastní vizi o prodeji zcela nového produktu, který zahrnuje elektronické komponenty? Možná jsou pro vás v tuto chvíli matoucí pojmy jako OEM, EMS, PCB a PCBA. Případně nevíte, na koho se obrátit se zadáním své zakázky. Dnešní článek vám pomůže se v uvedeném názvosloví zorientovat. Elektrotechnika disponuje odbornými výrazy stejně jako jiná odvětví a je dobré si její specifika osvojit, aby nedocházelo mezi zákazníky a dodavateli k nedorozumění. Současně vám prozradíme, koho oslovit, aby byla splněna vaše očekávání.

OEM

 

Termín Original Equipment Manufacturer bývá chápán dvěma různými způsoby. Asi nejrozšířenější představa zahrnuje výrobce, jenž uvádí na trh vlastní produkt. Lze tedy říci, že v takovém pojetí vnímáme subjekt OEM silným brandem a významným postavením na trhu. 3D tiskárny Průša, Foxconn CZ nebo Meopta-optika. Firmy, které nemusíme dále představovat. Uvedení výrobci patří do skupiny OEM.

Druhým, v našem prostředí běžnějším, výkladem pro zkratku OEM je společnost nabízející kompletní realizaci produktu jako službu třetím stranám. Obchodní model stojí na zkušenostech, inovacích a vlastním vývoji zadaného projektu. Mnohdy jsou součástí vývoje i vlastnická nebo patentová práva, která si ponechává právě OEM. V současné době však i tyto společnosti značnou část procesu outsourcují. Písmeno M v názvu tedy můžeme považovat za poněkud zastaralé.

 

EMS, nebo-li Electronics Manufacturing Services

 

Představuje smluvního výrobce v oblasti elektroniky, který vyrábí produkty pro výše uvedené OEM, ale současně nabízí pomoc s širokou škálou služeb s přidanou hodnotou. Například podporu s návrhem zařízení, dodání PCB, komponent a součástek. Samozřejmostí jsou kapacity na samotné osazování, odchozí logistika a vyřízení případné opravy při reklamacích. EMS obvykle vyrábí pro více zákazníků, kteří mají v portfoliu více produktů s potřebou mnohem širšího a globálnějšího dodavatelského řetězce.

 

Společnosti EMS se dělí podle velikosti. Pod označením Tier 1 najdeme giganty pracující pro nejznámější značky. Disponují nabídkou velkosériové výroby a výběrem technologického montážního vybavení. Prvotní nastavení výroby zabere více času, ale následná produkce je rychlá. Firmy jsou schopny postavit samostatné výrobní linky pro jednotlivé zákazníky. Jedná se obvykle o oblast spotřební elektroniky.

 

Na opačné straně stojí EMS nabízející výrobu prototypů a tzv. před-sérií se značnou složitostí konečného produktu. EMS musí být v tomto případě agilní. S takovým vývojem má zkušenosti společnost SAFIRAL. Investuje do zařízení, která podporují mnohem rychlejší změny a poskytují flexibilitu. Zákazníci poptávají také odborné znalosti v oblasti závěrečného testování produktů.

 

PCB

Název Printed Circuit Board je tradiční název pro holou desku, která se používá k mechanické podpoře a elektrickému spojení elektronických součástek pomocí vodivých cest. Dnes se desky plošných spojů používají ve všech elektronických zařízení.

Můžeme se setkat s typy jako jsou jednovrstvé, dvouvrstvé, vícevrství, flexi nebo rigid-flex.

Jeden z nejspolehlivějších výrobců u nás je firma Gatema PCB, které se specializuje na výrobu vzorků v perfektní kvalitě. Průběžné zdokonalování a získávání zkušeností je podpořeno každoročním investováním do nových strojů.

 

PCBA – Printed Circuit Board Assembly

Obohacením předchozí značky o písmeno A upozorníme na proces osazení desky plošného spoje. Jedná se o službu nabízenou ze strany dodavatele, který disponuje montážní linkou a potřebným personálním i technologickým vybavením.

 

Závěrem

Může se na první pohled zdát, že výroba složitých prototypů zabere daleko více času než portfolio EMS Tear 1. Nemusí to tak být vždy. Největším českým odběratelem desek plošných spojů od společnosti Gatema je kunštátský SAFIRAL. Naše firmy staví na spolupráci a vzájemně se inspirují v technologickém pokroku. Vzhledem k efektivně nastaveným procesům v zadávání výroby a rychlé vzájemné komunikaci lze nabízet zákazníkům v obou společnostech expresní výrobu v řádu dnů, což není na trhu výroby zakázkové elektroniky standardem.

V procesu nám na obou stranách pomáhá informační systém Helios a dlouholetá forma spolupráce na lidské úrovni, jež je založena mimo jiné i na specifických oborových znalostech. Víme, jak mají být zpracovaná výrobní data, zároveň známe technologické limity, na oplátku dostáváme rychlou obchodní a technickou podporu, kterou můžeme v případě nutnosti obratem řešit se zákazníkem.

 

Za představitele EMS výroby

Pavel Nejedlý, SAFIRAL s.r.o..

 

Za dodavatele PCB

Radim Vítek, Gatema PCB a.s.

 

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Pavel Nejedlý, SAFIRAL s.r.o.
Sales Director