Interview

Hůře čitelný potisk? Důvod je rychlost i ekologie

Digitalizace přináší řadu nepochybných výhod. Neustálé zrychlování výroby samotné desky plošných spojů, zjednodušování výrobního procesu nebo menší chybovost lidí u rutinní práce. Ale ne vše je dokonale vychytané – jak ukazují například častější stížnosti na horší kvalitu servisního potisku z řad zákazníků. Na to, proč tomu tak je, jaké jsou trendy ve vývoji tištěných materiálů, a co se s tím dá dělat, jsme se ptali Zdeňka Cápala, předsedy představenstva Gatema PCB. Tedy společnosti, která si po léta zakládá na mimořádné rychlosti výroby prototypových desek plošných spojů.

„Před patnácti lety se dělal potisk klasickým sítotiskem. Muselo se nejprve připravit síto, potom na něj nanést fotocitlivou masku. Na každou desku zvlášť, obvykle z obou stran, pak je jednotlivě zasušit, a teprve potom udělat nasvícení, vyvolávání a finální vytvrzení, které vedlo ke konkrétnímu potisku na desku. Celý proces byl sledem několika časově náročných kroků. To nebylo dlouhodobě udržitelné a s požadavkem na neustálé zrychlování celé prototypové výroby se přestala výroba síta vyplácet. Proto jsme od této technologie postupem času ustoupili a začali jsme ji dělat přes fotocitlivou barvu. Tak, že jsme na celou desku nanesli bílou barvu a pomocí filmu a nasvícení jsme vysvítili potisk a vyvolali. Obrovská výhoda takto dělaného potisku byla časová úspora při přípravě síta, ale i tak se musela nasvěcovat každá deska zvlášť,“ vzpomíná Zdeněk Cápal na předchůdce digitálního tisku.

„Samozřejmě, co se týče vzhledu, rozlišení a svícení pomocí klasického filmu, byl výsledek hezky čitelný. Využíváme laserový fotoplotter, proto jsme dosahovali rozlišení pěti mikronů a v případě potřeby i přesnější. I velmi malé písmo tak bylo vždy dokonale čitelné i na servisním potisku. Zákazníci si na to zvykli, stalo se to do jisté míry standardem na celém trhu, a dnes je některým těžké vysvětlit výhody digitálního potisku,“ dodává.

Expresní rychlost bez zdržování

„Nicméně, doba pokročila. S přechodem na digitalizaci výrobci strojů na potisk začali vyrábět digitalizované tiskárny, které mají obrovskou výhodu v tom, že dokážou uspořit velkou spoustu času ve výrobě a celou řadu výrobních kroků. S přechodem na digitalizaci běží vše automaticky. Dáme informace stroji, který vše digitálně navede na kamery, případně upraví tak, aby motiv přesně seděl k plošnému spoji. Vše vytiskne a zároveň UV lampou okamžitě vytvrdí a hned se dá natisknout druhá strana. To může být úspora v řádech několika desítek minut nebo hodin. Rychlost a ušetření kroků je bez diskuze, ale rozdíl je v rozlišení,“ vysvětluje Zdeněk Cápal.

Digitální tisk dokáže pracovat s rozlišením okolo 35 mikronů, což je v porovnání s filmem krok zpět. Ale i tady se technologie vyvíjejí. Stroje mají dvě tiskové hlavy, jež jsou schopny vytisknout kolem dvou tisíc tiskových bodů – a očekává se, že do budoucna se budou dále vylepšovat. Normu IPC výsledek splňuje, protože není v případě potisku úplně přísná. Ale výsledek pro zákazníka je takový, že to nevypadá úplně ideálně.

Ekologie a QR kódy

„Respektujeme zákazníky, kteří chtějí původní kvalitu potisku. My vycházíme z toho, že se plošný spoj v drtivé většině případů osadí a pak není vidět. Přesto existují případy, kdy vidět je – a zákazník chce mít výsledek perfektní. Těm nabízíme stále možnost tisknout přes film, což je vyváženo malým navýšením ceny – protože technologie vyžaduje víc našeho času i lidské síly. Na druhé straně, digitalizace je trend a přináší řadu dalších efektů. Zejména v oblasti ekologické udržitelnosti, která se zejména v Evropě a celém západním světě zásadně řeší. Digitální tisk přináší v tomto ohledu zásadní změnu, protože spotřeba vody je minimální. Ušetří se 80 % barvy, odpadají potřebné následné procesy spojené s vyvoláním a odmytím,“ upozorňuje Zdeněk Cápal.

Image
gatemapcb potisk

                           DPS s digitálním potiskem

A jak dodává: „Všechno je o komunikaci a edukaci. Pro osazovací firmu, potisk obecně postrádá smysl, jelikož při osazování vychází vždy z osazovacího výkresu, a tudíž se dle potisku neřídí. Na druhou stranu potisk může stále plnit funkce jako je zobrazení reference konkrétní součástky, její případné polarity anebo zobrazení loga firmy. S miniaturizací součástek přestává být na potisk prostor, neustále se zmenšuje a nároky jsou neslučitelné s digitalizací. Osazovací plán je dnes možné mít elektronicky a využívat QR kódů, jak je tomu běžné u řady dalších produktů, kde zmizely návody. Ale pozor na velikost a rozlišení QR kódu. My doporučujme 10 x 10 mm. Šetří se papír, vše otevřete přímo v telefonu. Doba se mění. QR kódy mohou být v masce, mědi i potisku. Na internetu pak může být 3D vizualizace plošného spoje. Ze samotného popisu nikdo už dnes stejně nic nevyčte. Samozřejmostí jsou i čarové kódy. Z hlediska zákazníka je pak obrovskou výhodou možnost digitálního potisku sériovým číslem. Můžete si každý plošný spoj označit jinak, vše se zadá automaticky v datech. A dokud tisknete zakázku, tak vám s ním pracuje. Pokud chcete dělat klasicky, potřebujete na každý panel jiný film,“ vysvětluje předseda představenstva úspěšného evropského výrobce PCB desek.

Digitalizace se dnes ale týká stále větší části provozu. „Co se týká rezistů, svítí se vše digitálně – tam je to bezpochyby výhodné pro nás i pro zákazníka. Usazení je s větší přesností, s polohovatelností, je tam velmi solidní rozlišení. Je to rezist, kde se svítí jenom světlem. Tam jsme schopni standardně dosáhnout 3,5 mikronu. U tisku masky se digitalizaci zatím bráníme. Tam bychom naráželi ještě více. Výsledek by totiž byl stejně funkční, ale nevypadal tak dobře. Uvidíme, možná v příštích letech,“ uzavírá Zdeněk Cápal.

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Zdeněk Cápal
CEO