Interview

IPC Class 2 nebo 3? Jedinou normou má být zákazník

Kontrola kvality desek je svět, ve kterém se objevuje až neuvěřitelné množství zkratek. Existují normy a certifikace jako IPC 1, IPC 2, IPC 3, ISO 9000, ISO 14001, zařízení CMI 700, CMI 900, reporty CoC, RoHS, a certifikát UL. Přesto je naprosto rozhodující veličinou v celém procesu stále člověk. Běžná mezilidská komunikace, která řeší případné problémy a nedostatky. A zároveň chyba lidského faktoru, jež je zdaleka nejčastější příčinou možných komplikací. Své o tom dobře ví i Jaroslava Sedláčková ze společnosti Gatema PCB, která už dvanáctým rokem řeší kvalitu výstupu vyrobených desek plošných spojů a má také na starost komunikaci se zákazníky při případných reklamacích. „Každý zákazník je originál. Někteří jsou vstřícní, jiní negativní. Někomu stačí, že deska splňuje některou z norem, další trvají na řadě detailů. Pro nás je tak jedinou skutečnou normou zákazník, respektive jeho spokojenost,“ říká na úvod rozhovoru.

Od loňského září vyrábíte desky normované IPC Class 3? Přinesla do kontroly kvality zásadnější změny?

Z jednoho pohledu ano, protože vyžaduje více postupných kontrol a dílčích měření. Vyplňujeme protokoly, které řeší adhezi mřížkové metody, odolnost potisku, delaminační věci. Je tedy velmi nízká pravděpodobnost, že by vadná deska došla až k finální kontrole nebo dokonce k zákazníkovi. Vše odhalujeme už v procesu. Z druhého pohledu však samotné IPC Class 3 není všespásné. Pokud zákazník chce cokoli nestandardního, vycházíme mu vstříc.

Týká se to například potisku, o jehož kvalitě jsme psali nedávno?

Ano, to je jeden z typických příkladů. Norma IPC nám umožňuje tisknout novými metodami, jež jsou ekologičtější a levnější. Ale řada klientů si i nadále zakládá na sítotiskové technologii, proto ji stále máme ve svém portfoliu. Z druhé strany jsou zákazníci, pro něž samotný potisk desky není podstatný vůbec, protože všechno je dnes dostupné elektronicky.

Gatema si po léta zakládá na schopnosti vyrábět prototypové desky expresně. Komplikuje rychlost práci v kvalitě?

V prvé řadě platí, že rychlost nikdy nesmí být na úkor kvality. Procesně i technologicky jsme opravdu daleko. Máme špičkové stroje i výrobní informační systém, proto je technologických chyb naprosté minimum. Ale vedle toho je tu stále lidský faktor. Někdy nám propadne „chybová deska“ už z obchodu a unikne i oddělení TPV, občas se stane chyba ve výrobě. V takových případech si zaděláváme na problém, protože zákazníci od nás očekávají vždy rychlé dodání desky a my ji musíme začít vyrábět od znovu a vznikají prodlevy. Zákazníci na desku mají navázány další procesy, proto je to nepříjemné.

Image
Gatema pcb

Jak takovou situaci řešíte?

Nikdy nesmíte strkat hlavu do písku. I od našich zákazníků víme, že někteří naši konkurenti v takových případech přestávají komunikovat. Neodepíšou na e-mail, nezvednou telefon, a tak trochu čekají, že se celá věc vyřeší sama. Budu tvrdit, že tohle se u nás nestane. Pokud víme, že jsme vyrobili desku, která má např. odřeninu na nepájivé masce, jež nikterak neovlivňuje její funkčnost, nafotíme ji a pošleme zákazníkovi předem. Zákazník odlišnost vyhodnotí a společně navrhneme další řešení. Zároveň bereme telefony a reklamace řešíme co nejvstřícněji. Je to věc, která není tolik vidět na číslech, v obratu nebo plnění plánů, ale říká něco o kultuře firmy. Na té si zakládáme.

Jaké kontroly kvality jsou vlastně součástí standardního procesu výroby?

Zavedení efektivní kontroly začíná už při prvotní poptávce. Aby byly ujasněny všechny parametry výrobku. Snažíme se hlídat, aby obchod nebo TPV nepropouštěl nevhodné návrhy do výroby, protože nám tak vzniká materiálová škoda a zároveň časová prodleva. Výroba samotná probíhá tak, že každý z operátorů je zodpovědný za svoji činnost. Máme dva stěžejní mezikroky – prvním je optická kontrola, kdy se porovnávají na desce data, která poslal zákazník, s tím, co jsme vyrobili my. Pochopitelně se kontroluje kvalita vrtání, leptání, nakovení. Takto testujeme všechny desky. Potom je druhá důležitá kontrola – to je elektrické testování, kde se prověřuje funkčnost desky. Oddělení kvality má k dispozici zařízení CMI 700 – která pomáhá měřit vrstvu nakovení v otvorech i na povrchu. Potom máme rentgenové zařízení CMI 900, jež nám slouží na kontrolu vrstvy nanesených povrchových úprav – ať je to zlato, cín nebo chemický cín. Nejdůležitější a poslední kontrola, kterou musí každá zakázka projít je výstupní kontrola. Náplní pracovnic výstupní kontroly je porovnání vyrobené zakázky s výrobním postupem, proměření rozměrů destiček a příprava požadovaného počtu kusů, které si zákazník objednal. Výsledkem výstupní kontroly je vystavení certifikátu kvality ke každé zakázce. Ostatní protokoly, které dodáváme, jsou na základě požadavků zákazníka.

Co je součástí běžného reportu?

Standardně se vystavuje den výstupní kontroly, certifikát o kvalitě, jméno zákazníka, naše identifikační číslo, co a jak bylo testováno. Pak si zákazník může vyžádat CoC reporty, kde je vypsáno, z jakého materiálu se zakázka vyráběla, jaká se používala maska, jsou tam proměřené některé neprokovené otvory. Máme také UL či RoHS certifikace. Někteří zákazníci pak požadují protokoly o metalografických výbrusech. Ze zakázky se vezme destička, rozřeže se, zalije a vybrousí. Díky tomu zjistíme vše, co zákazník požaduje. Kvalitu vrtání, šířku spojů, vrstvy masky, prokovení. Tyto metalografické výbrusy nám pomáhají při řešení reklamací. Na výbrusy byl zakoupený nový mikroskop. Dva roky zpátky jsme začali vyrábět desky s řízenou impedancí. Tehdy jsme museli pořídit měřící zařízení ZMETRIX, které slouží u těchto specifických zakázek ke kontrole impedančních kuponků.

Děláte v oboru, který je převážně mužský a zároveň nezní na první pohled úplně svůdně. Co vás na práci baví?

To, že nedělám každý den stejnou práci. Pokaždé je to jiná zakázka, která jinak vypadá. Jak my na kvalitě říkáme, často si hrajeme s „puzzle“. Operátor rozpad většinou nevidí, ale my pracujeme často i s destičkami o velikosti 1,5 cm x 1,5 cm – které naskládáme na podložku a zatavujeme je. Dokážeme také ocenit originalitu některých návrhářů, kteří plošný spoj rozmístí jednou do tvaru krávy nebo z nich vyskládají fotografie kolektivu na straně zákazníka. A nabíjí mě i pochvala. Například mi nedávno volal zákazník, s nímž už dlouho spolupracujeme a jenž je pro mě jakousi normou úrovně, kterou děláme. Řekl mi: „Mluvil jsem s vaším obchodníkem, ale nevíme, jestli vám vyřídil, že opravdu oceňujeme to, jak řešíte reklamace. Jsou firmy, které se neozvou měsíc nebo dva. Rozumně vyřešit reklamaci je také umění.“ To jsou momenty, kdy vím, že jsme odvedli dobrou práci.

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Luděk Buchta
Marketing Manager