Trendy

Kdy se vyplatí nakoupit desku v Evropě, a kdy v Číně?

Jedním z nejzásadnějších trendů, které má přinést automatizace výroby, bude také návrat výroby do Evropy nebo severní Ameriky. Proč? Protože nejdražší na výrobě jsou dnes „člověkohodiny“. Pokud ale ubude nejméně kvalifikovaných zaměstnanců vykonávajících rutinní práci, a naopak přibude odborníků či kreativních lidí, které musíte dobře zaplatit všude na světě – začne být jednou z nejzásadnějších proměnných v celém výrobním procesu zase přirozený náklad v podobě logistiky z jednoho konce planety na druhý a zároveň „cena“ v podobě časové prodlevy, kterou tato přeprava produktů způsobí.

Fotonika není elektronika. U ní nikdo neví, co bude za pět let

„Do České republiky nemíří ani procento z toho, co vyvineme a vyrobíme. Máme pouze určitá strategická partnerství s univerzitami, ale to v celém obratu firmy tvoří skutečně nepatrný zlomek obratu,“ říká na úvod společného vyprávění Martin Žoldák ze společnosti Argotech. Ta se jako jedna z mála v tuzemsku intenzivně zabývá oborem fotoniky. Dynamicky rozvíjejícího se segmentu, jež se v nejbližší budoucnosti stane onou vyhlíženou „skokovou změnou“ v oblasti dalšího vývoje technologií. Za poslední dekády jsme si zvykli, že všechno kolem nás se neustále zrychluje – a že má tahle změna exponenciální charakter. Jenže nyní jsme ve stádiu, kdy je další růst možný teoreticky, ale naráží na fyzikální limity. Optická vlákna mohou být stále rychlejší, ale fyzika má určité zákonitosti v oblasti vzdáleností, teploty, příkonu energie, odpadního tepla. Proto se hledají alternativy a fotonika má ze všech oborů nejlépe nakročeno tyto limity překonat.

Gatemě se v Rakousku daří. Pod hlavičkou Katema Tec

Gatema PCB, která patří mezi nejrychlejší a zároveň dynamicky se rozvíjející evropské výrobce desek plošných spojů, pokračuje v posilování pozic v německy mluvících zemích. Po loňské akvizici známého německého Kubatroniku, který se dlouhá léta specializuje na výrobu sofistikovaných desek pro letectví, armádu či medicínské obory, hlásí úspěch také v Rakousku. Zde působí pod hlavičkou obchodní pobočky Katema Tec, která byla založena ve spolupráci se zkušeným manažerem Andreasem Kaderem, který je také ředitelem společnosti.

Industry 4.0 neznamená, že lidé budou nahrazeni stroji

Pokud výrobce desek plošných spojů tvrdí, že jeho klíčovou konkurenční výhodou je rychlost – buďte si jistí, že jako první začne řešit automatizaci a digitalizaci všech činností v rámci svých interních procesů. Protože nejdražší jsou lidské chyby. To je holý fakt, který vám potvrdí deset výrobních společností z deseti. Jenže přesto ani vzývaný a očekávaný příchod Industry 4.0 neznamená, že lidská práce nebude potřeba. „Lidé nebudou nahrazeni stroji, jen se přesunou na pozice, kde víc využijeme jejich kreativitu. To vidíme dnes a denně,“ říká Ondřej Horký, manažer obchodu v Gatema PCB a.s. Společnosti, jež i v evropském měřítku patří mezi ty vůbec nejrychlejší výrobce desek plošných spojů.

IPC Class 3 prakticky

Desky, vyráběné ve třídě 3 dle IPC, jsou určeny pro náročné aplikace. Uplatní se tam, kde je vyžadován vysoký, trvalý a kritický výkon, případně všude, kde je prostředí pro fungování desek neobvykle drsné a nelze tolerovat výpadek produktu. Ve všech těchto případech se používají spolehlivé rigid desky vyrobené dle IPC standardů pro třídu 3, a to konkrétně dle IPC-600G a IPC-6012D. Standard IPC-600G definuje kritéria přijatelnosti vad v procesu výroby desky plošného spoje, od vstupního materiálu až po finální výstupní kontrolu. Kritéria přijatelnosti jsou odstupňována třídami 1, 2 nebo 3, přičemž pro třídu 3 platí ta nejpřísnější kritéria. Standard IPC-6012D specifikuje kvalitativní kritéria, respektive měřitelné specifikace sledované charakteristiky desky plošného spoje, dále stanovuje kontrolní a testovací metody pro každou charakteristiku desky a v neposlední řadě definuje kontrolní plán, dle kterého má být deska zkontrolována tak, aby vyhověla požadavkům třídy 3.