Trendy

Díl druhý: Na co si dát pozor při výrobě desek plošných spojů do extrémního prostředí? Elektrické signály a elektromagnetické ruchy

Při přenosu elektrického signálu vodiči na desce plošných spojů může docházet k vyzařování elektromagnetického pole, které může rušit jiné signály v okolí. Elektromagnetické rušení (EMI) ve vztahu k deskám plošných spojů (PCB) je problém spojený s nežádoucím vyzařováním elektromagnetické energie z elektronických komponent a vodičů na PCB a s náchylností desky plošných spojů na vnější elektromagnetické rušení. Elektromagnetické pole z okolního prostředí nebo jiných elektronických zařízení může ovlivňovat signál na PCB a způsobovat chybné čtení nebo přenos dat, a stejně tak nedostatečné stínění vodičů nebo nepoužití vhodných stínících materiálů může umožnit pronikání vnějšího elektromagnetického rušení do vedení na PCB.

Trend dnešní doby – inteligentní tkaniny

Tentokrát se podíváme na trend, který se šířeji rozvíjí v Americe v textilní společnosti Nextiles. Společnost kombinuje tradiční šicí techniky s deskami plošných spojů a vytváří chytrou látku, která umožňuje biomechanické a biometrické snímání pro měření a posouzení výkonu. V současné době firma Nextiles přesunula svůj výzkum do výrobního měřítka.

Díl první: Na co si dát pozor při výrobě desek plošných spojů do extrémního prostředí?

Vlhkost, pára, prach? Žádný problém! I s těmito prostředími se dokáže výroba plošných desek vyrovnat.

Ekonomika vývoje a výroby elektronických zařízení - 3. díl

Třídílný seriál o ekonomice vývoje a výroby elektronických zařízení se blíží ke konci.

Ekonomika vývoje a výroby elektronických zařízení – 2. díl

V minulém díle jsme probrali činnosti, které je potřeba provést ještě před zahájením samotného vývoje elektronického zařízení. Definovali jsme funkční charakteristiky zařízení a vytvořili mechanickou,  elektrickou a softwarovou koncepci. Také jsme zanalyzovali pracnost vývoje, výrobní náklady a rizika projektu. Nyní se podrobně zaměříme na vývoj jako takový.  Ale pozor – řadu informací, které se dnes dozvíte, musíte znát a vyhodnocovat už ve fázi analýzy.