Technologie

Co jsou FLEX DPS?

Co je to FLEX DPS a jak dnes zlepšuje design produktu? Flexibilní deska s plošnými spoji, nazývaná také flexibilní plošný spoj (FPC), má díky jinému druhu základního materiálu jiné vlastnosti než pevná deska s plošnými spoji, díky čemuž se rozšiřuje množství aplikací, kde může být použita.

Výroba DPS IPC class 3

Pro elektronické sestavy, které vyžadují maximální přesnost, je výroba desek plošných spojů třídy 3 zásadní. Co to je třída č.3?

Technologie výroby desek plošných spojů

Desky plošných spojů (DPS) dělíme na jednostranné, dvoustranné a vícevrstvé. Jednostranné desky mají vodivou jen jednu stranu buď horní nebo dolní. Dvoustranné desky plošných spojů mají vodivou vrstvu na vrchní a spodní straně a vícevrstvé desky obsahují vodivé vrstvy i uvnitř desky. U vícevrstvé desky, je důležité rozvržení desek, aby byla zachována vodivost.

Co je materiál třídy FR

Desky DPS jsou základem každého elektrozařízení. Jaký materiál pro jejich výrobu se využije, ovlivní nejen výsledný produkt, ale také cenu, spolehlivost a životnost.

Jak předejít zdržení výroby a mít DPS včas

Data, která dodává zákazník pro přípravu výrobní dokumentace k výrobě DPS musí splňovat určitá kritéria, aby jejich zpracování bylo efektivní a bezchybné.