Technologie

Historie a vývoj návrhů PCB desek plošných spojů

Desky plošných spojů (PCB) představují základ moderní elektroniky, prošly vývojem od jednoduchých rádiových obvodů k složitým vícevrstvým deskám, které podporují širokou škálu technologií. Jejich historie sahá téměř jedno století zpět a reflektuje inovace a adaptaci na měnící se požadavky spotřebitelů a technologické pokroky.

Moderní čistící prostředky a testování DPS

S narůstajícími nároky na redukci rozměrů a zvýšení inteligence elektronických systémů se zvyšuje tlak na zmenšování a zajištění spolehlivosti a dlouhé životnosti komponent. Moderní desky plošných spojů představují složité a vícevrstvé prvky elektroniky, kde čistota hraje klíčovou roli v zabezpečení spolehlivosti výsledného elektronického zařízení. Nežádoucí selhání těchto součástek způsobené kontaminací je nežádoucí, a proto je zásadní věnovat pečlivou pozornost procesům čištění PCB a příslušnému testování.

Čištění PCB jedině s testováním spolehlivosti pro elektronická zařízení

S rostoucími požadavky na zmenšení velikosti a zvýšení inteligence elektronických systémů se roste tlak na miniaturizaci součástek a zajištění jejich spolehlivosti a dlouhé životnosti. Moderní desky plošných spojů jsou vícevrstvé a komplexní součásti elektroniky, na které se klade velký důraz na čistotu pro zajištění spolehlivosti elektro výrobku. Selhání těchto součástek způsobených kontaminací je nechtěné, a proto je důležité věnovat pozornost čištění PCB a také testování.

Klíčový parametr výroby PCB pro extrémní podmínky: Teplota Tg

PCB s vysokým teplotním bodem skelného přechodu (Tg) jsou nezbytnou technologií pro aplikace, které čelí extrémním teplotám, vlhkosti, chemikáliím a vibracím. Význam hodnoty Tg rozhoduje o výhodách PCB v oblasti jejich využití především pro automobilovou elektroniku a telekomunikace.

Chlazení elektronických zařízení: Klíčový aspekt pro dlouhou životnost a spolehlivost

S rozvojem technologií se elektronická zařízení stávají stále výkonnějšími, menšími a nepostradatelnými pro náš každodenní život. Ať už jsou to běžné počítače nebo výkonné průmyslové systémy, spolehlivost a životnost těchto zařízení závisí na správném chlazení. V tomto článku se seznámíme s různými metodami chlazení elektroniky, včetně pasivního chlazení DPS a zhodnotíme jejich výhody a nevýhody.