Nejnovější příspěvek

Co to vlastně je redesign DPS? A kdy se dělá?

Redesign DPS je komplexní proces zahrnující ověření stávající výrobní dokumentace, transformaci dokumentace do nového vývojového prostředí, ověření dostupnost všech součástek, úpravy schémat layoutu a ověření nového designu. Nejčastějším důvodem pro redesign je špatná dostupnost některých komponent. Požadovaná součástka může být dočasně nebo trvale nedostupná. Může nastat i situace, kdy se blíží konec produkce dané součástky (NRND, Not recommended for new design nebo EOL, End of Life). S nedostupností integrovaných obvodů se poslední dobou setkáváme poměrně často. Vlivem pandemie byli mnozí producenti elektronických součástek nuceni snížit své výrobní kapacity.

Silicon Photonics? Ohromný trend, ale cenově PCB desku neporazí

Už není kam růst. Současná věda se v oblasti vývoje procesorů ocitla na samé hranici možností. Už těžko dokážeme vyrábět ještě menší nebo hustější součástky a komponenty, aniž bychom naráželi na základní fyzikální limity. Proto se firmy na celém světě hodně zaměřují na „revoluční“ změnu architektury. Na oblast fotoniky či „silicon photonics“ – optického datového propojení s integrovanými lasery. My Češi hrajeme až na výjimky v oblasti fotoniky spíše druhé housle. Jednou ze vzácných výjimek je trutnovská společnost Argotech. A my jsme si s Martinem Žoldákem, šéfem jejího vývoje, povídali o fotonice i deskách plošných spojů.

Hůře čitelný potisk? Důvod je rychlost i ekologie

Digitalizace přináší řadu nepochybných výhod. Neustálé zrychlování výroby samotné desky plošných spojů, zjednodušování výrobního procesu nebo menší chybovost lidí u rutinní práce. Ale ne vše je dokonale vychytané – jak ukazují například častější stížnosti na horší kvalitu servisního potisku z řad zákazníků. Na to, proč tomu tak je, jaké jsou trendy ve vývoji tištěných materiálů, a co se s tím dá dělat, jsme se ptali Zdeňka Cápala, předsedy představenstva Gatema PCB. Tedy společnosti, která si po léta zakládá na mimořádné rychlosti výroby prototypových desek plošných spojů.