Nejnovější příspěvek

Tepelné průchody: Maximalizujte efektivitu v návrhu PCB

Na deskách plošných spojů se běžně vyskytují komponenty, které generují více tepla, než je žádoucí. Běžně se pod tyto součástky tvoří měděné podložky, pod které se umístí průchodky. Tyto průchodky nazýváme „tepelné průchodky“. Podstatou těchto průchodek je to, že odvádí teplo od měděné podložky, a tím pomáhají regulovat teplotu komponenty.

Výzvy v návrhu plošných spojů pro vesmírné aplikace

Význam návrhu plošných spojů pro vesmírné aplikace nelze podcenit. Složité elektronické systémy slouží jako nervové centrum raket a satelitů, koordinují kritické funkce nákladných přístrojů a zpracovávají kvanta dat. Přitom jsou vystavovány nekompromisnímu kosmickému prostředí, které přináší řadu extrémních podmínek a také výzev, které vyžadují specializované techniky pro návrh a certifikovaná prostředí pro výrobu PCB. Kdo jiný, než certifikovaný výrobce a držitel oprávnění výroby desek plošných spojů pro vesmírné, letecké a vojenské účely podle normy AS9100D, jakým skupina Gatema beze sporu je, může poradit s takovou výrobou?

Gatema PCB: inovace a automatizace ve výrobě PCB

Ve společnosti Gatema PCB se neustále snažíme posouvat hranice v oblasti výroby desek plošných spojů. Naším cílem je zvýšit rychlost výroby, zpřesnit procesy a dosáhnout vyšší produktivity a kvality výsledných produktů.