Všechny články

Navigace v tepelném labyrintu desek plošných spojů

Správný výběr materiálu pro termální management v elektronických sestavách může mít klíčový vliv na stabilitu a výkonnost zařízení. V tomto článku se zaměříme na pět hlavních skupin materiálů, které mohou být využity k řešení teplotních problémů a jejich aplikaci v různých situacích. Přečtěte si, jak správně zvolit a používat tepelné pasty, bondovací materiály, pryskyřice pro zapouzdření, tepelně vodivé výplně mezer a materiály s fázovou změnou, abyste zajistili optimální termální výkonnost elektronických sestav.

Průvodce zlevňování výroby PCB

Výroba desky plošných spojů není úplně rutinní úkol a za výrobou stojí spousta strojů, lidské práce a procesů. Od toho se také odvíjí výrobní cena, která odráží hodnotu surovin a kompozitů společně s náročností zpracování výsledné PCB. Jak snížit cenu výsledné desky, aniž by se snížení dotklo zhoršení vlastností nebo zbytečné složitosti výroby? Představujeme dvanáct praktických tipů pro výrobu PCB, které ušetří peníze při objednávkách výroby desky plošných spojů. Můžete je před vlastní objednávkou zvážit.

Důležitost prototypové výroby desek plošných spojů

V moderním technologickém prostředí, kde inovace a rychlá změna jsou klíčové, zaujímají desky plošných spojů centrální místo v elektronickém průmyslu. S touto rychlou dynamikou se stává prototypová výroba PCB neodmyslitelnou součástí procesu vývoje nových elektronických zařízení. Prototypování nabízí mnoho výhod a má klíčový vliv na dosažení úspěchu.

Inovativní řešení u flexibilních desek plošných spojů

Pokrok v elektronickém průmyslu se nezastavuje a nejnovější trendy směřují k vývoji stále pokročilejších flexibilních desek plošných spojů (FPCB). Tyto desky nejenže umožňují propojení komponent v elektronických zařízeních, ale také se mohou ohýbat, tvarovat a adaptovat na různé podmínky. Průmysloví výrobci se snaží nejen inovovat materiály používané pro výrobu FPCB, ale také zlepšit technologie výroby, aby splnily stále náročnější požadavky moderního elektronického trhu.

Naše desky plošných spojů ve vesmíru

V dubnu 2023 byla úspěšně vypuštěna největší planetární sonda JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) směrem k největší planetě Sluneční soustavy, Jupiteru.

Základní pravidla pro rozmístění a vedení drah desek plošných spojů

Rozmístění a vedení drah (routing) je proces navrhování desky plošných spojů, který je zodpovědný za umístění součástek a spojení mezi nimi. Je to důležitý a kritický krok při vytváření desky plošných spojů. Rozmístění součástek má zásadní vliv na celkový časový rozvrh návrhu, přičemž samotné vedení drah tvoří menší část tohoto procesu.

PROČ JE POTŘEBNÉ TESTOVÁNÍ DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

Každému návrháři je nepříjemné zjistit na poslední chvíli, že jeho výrobek je vadný. Bez ohledu na to, jak je elektronika správně navržena a pečlivě vyrobena, stále existuje riziko vzniku problémů. Mnoho elektronických zařízení prochází fází prototypování, během které se objevuje mnoho chyb a problémů, které musí jejich návrháři vyřešit. Avšak pokud něco zůstane nepovšimnuto až do doby, než je výrobek na trhu, může to způsobit společnosti obrovské problémy.

BGA pouzdro a jeho využití při výrobě elektroniky

Zvážíme-li konstrukční požadavky při výrobě citlivých částí počítačů, je zřejmé, že spojování integrovaných obvodů pomocí drátů bude v takovém případě obtížné, zejména u povrchově montovaných součástek. Především při konstrukci mikroprocesorů se setkáváme s přímým napojením mnoha terminálů, a v takových případech budou BGA pouzdra upřednostňována. BGA pouzdra se právě hodí při vývoji počítačových součástek a dalšího výpočetního zařízení.

Díl druhý: Na co si dát pozor při výrobě desek plošných spojů do extrémního prostředí? Elektrické signály a elektromagnetické ruchy

Při přenosu elektrického signálu vodiči na desce plošných spojů může docházet k vyzařování elektromagnetického pole, které může rušit jiné signály v okolí. Elektromagnetické rušení (EMI) ve vztahu k deskám plošných spojů (PCB) je problém spojený s nežádoucím vyzařováním elektromagnetické energie z elektronických komponent a vodičů na PCB a s náchylností desky plošných spojů na vnější elektromagnetické rušení. Elektromagnetické pole z okolního prostředí nebo jiných elektronických zařízení může ovlivňovat signál na PCB a způsobovat chybné čtení nebo přenos dat, a stejně tak nedostatečné stínění vodičů nebo nepoužití vhodných stínících materiálů může umožnit pronikání vnějšího elektromagnetického rušení do vedení na PCB.

Trend dnešní doby – inteligentní tkaniny

Tentokrát se podíváme na trend, který se šířeji rozvíjí v Americe v textilní společnosti Nextiles. Společnost kombinuje tradiční šicí techniky s deskami plošných spojů a vytváří chytrou látku, která umožňuje biomechanické a biometrické snímání pro měření a posouzení výkonu. V současné době firma Nextiles přesunula svůj výzkum do výrobního měřítka.