Interview

Certifikace podle normy AS 9100D

Gatema PCB nedávno úspěšně absolvovala certifikační řízení kvality podle normy AS 9100D, čímž splnila veškeré požadavky pro výrobu a dodávky desek plošných spojů do leteckého, obranného a kosmického průmyslu. Tento krok představuje důležitý milník v rozvoji společnosti a posiluje její postavení na trhu.

Proces certifikace byl náročný a komplexní, avšak díky pečlivé přípravě a úsilí všech zaměstnanců se podařilo úspěšně projít všemi fázemi a splnit veškeré stanovené požadavky. Obdržení certifikátu pro výrobu sofistikovaných desek plošných spojů podle normy AS 9100D je nyní posledním krokem k tomu, aby se Gatema PCB zařadila mezi výhradní výrobce prototypů DPS, které dodávají své prototypové desky výrobcům letecké, armádní a zdravotnické elektroniky.

Tento certifikát bude dalším důkazem vysoké úrovně kvality a spolehlivosti produktů společnosti Gatema PCB. Získání certifikace podle normy AS 9100D je důležitým krokem směrem k dalšímu rozvoji a expanzi do nových trhů a oblastí.

Certifikace podle normy AS 9100D je nejen potvrzením kvality a bezpečnosti výrobků, ale také otevírá dveře k novým obchodním příležitostem a partnerským vztahům ve vysoce náročném prostředí leteckého, obranného a kosmického průmyslu.

Gatema PCB se tak stává důvěryhodným a respektovaným partnerem pro výrobce ve zmíněných odvětvích, který může nabídnout špičkové prototypové desky plošných spojů splňující nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

 

Rozhovor s Pavlem Zouharem, jednatelem Gatema Holding působícím na pozici ředitele ISO o plošných spojích z Gatema PCB pro letecký průmysl

 

 Vysvětlete nám na úvod, co je to norma AS 9100D?

 AS 9100D je norma, která stanovuje požadavky na systém řízení společnosti pro dodávky do leteckého, obranného a kosmického průmyslu. Je to nadstavba nad standardem ISO 9001, který se zaměřuje na řízení kvality.

 

 Můžete být konkrétnější a našich čtenářům to trochu přiblížit?

 Tato norma klade vysoké nároky na personál, vyžadující znalost a zralost pro rychlou reakci na požadavky zákazníka. Klade důraz na bezpečnost, spolehlivost produktu, zpětnou sledovatelnost a řešení nestandardních situací a změn.

 

 Proč jste se rozhodli implementovat normu AS 9100D a co to pro společnost znamená?

Vidíme v tom budoucnost, zejména s ohledem na naši strategii zaměřenou na prototypy a malosérie pro letecký průmysl. S certifikací budeme v mezinárodní databázi OASIS, což nám otevře dveře ke globálním zakázkám a zvýší naši konkurenceschopnost v oblasti výroby desek s vysokou přidanou hodnotou.

 

 Jak vypadal průběh projektu implementace normy?

 Projekt začal GAP analýzou ve spolupráci s externí firmou, následovaly změny ve výrobě, nákupu, kontrole a testování. Projekt byl zakončen interním auditem externí společností, a po úspěšném průběhu jsme byli připraveni na audit I. stupně a následně na audit II. stupně.

 

 Co vás v průběhu projektu překvapilo?

 Bylo toho spoustu, co mě – ať už mile, nebo nemile překvapilo. Kdybych měl uvést tři hlavní oblasti, pak by to bylo: za prvé styl auditování externí společností. To, jak je kladen obrovský důraz na provázanost mezi procesními parametry a výslednou funkčností a spolehlivostí produktu u zákazníka. V každém výrobním kroku se posuzuje vliv možné nekvality na finální produkt a podle toho se odvíjí úroveň dokladování a záznamů o dané výrobní činnosti. To vše s ohledem na specifické požadavky jak zákazníka, tak i technických specifikací, které byly externím auditorem rovněž navnímány, což se v minulosti u auditů certifikační společnostní nestávalo. Za druhé délka auditu. Osm dní je historicky nejdelší doba auditování a věřte nebo ne, během této doby opravdu prolezete kdejaký za-padlý kout provozu či pročtete všechny kapitoly náhodně nalezené roky neaktualizované směrnice. Za poslední bych jmenoval přístup zaměstnanců k tomuto projektu. Všichni bez výjimky byli vstřícní, ochotní, změny probíhaly bez problémů, v pohodě a bez stresu. Navíc pak úroveň prezentace u auditu byla od všech excelentní.

 

 Jak jste dopadli po absolvování auditů?

Výborně. Výsledkem jsou tři velké a čtyři malé neshody, což je výsledek nad očekávání výborný s ohledem na naši první zkušenost s tímto systémem a stylem auditování. Nutno podotknout, že laťka pro udělení neshody je posazena proklatě nízko a sebemenší maličkost, která se ukáže, že by mohla mít ve finále vliv na konečnou funkčnost a spolehlivost výrobku, je bez milosti klasifikována jako neshoda.

 

 Co vás čeká dál po úspěšném získání certifikace?

 Nyní se budeme více sžívat se systémem, zaměříme se na digitalizaci informací ve výrobě a na automatizaci. Chceme, aby všechny záznamy byly dostupné pomocí informačního systému, usnadňující tak přístup k informacím o výrobě plošných spojů pro letecký průmysl.

 

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Michaela Krňáková
marketing Gatema PCB