Technologie

Chlazení elektronických zařízení: Klíčový aspekt pro dlouhou životnost a spolehlivost

S rozvojem technologií se elektronická zařízení stávají stále výkonnějšími, menšími a nepostradatelnými pro náš každodenní život. Ať už jsou to běžné počítače nebo výkonné průmyslové systémy, spolehlivost a životnost těchto zařízení závisí na správném chlazení. V tomto článku se seznámíme s různými metodami chlazení elektroniky, včetně pasivního chlazení DPS a zhodnotíme jejich výhody a nevýhody.

Proč je chlazení důležité

S rostoucím výkonem elektroniky stoupá i množství tepla, které tato zařízení generují. Teplo je nepřítelem elektroniky, protože způsobuje rychlejší opotřebení součástek a může vést až k nevratnému poškození. Ačkoli dnešní počítače jsou malé a výkonné, jejich tepelné zátěže jsou náročnější než kdy jindy. Porovnáme-li dnešní zařízení s těmi z minulosti, zjistíme, že elektronika z 20. století pracovala v mnohem příznivějších podmínkách. Určitě to neznamená, že okolní teplota v místnosti kolem počítačů je dnes teplejší než v minulosti, ale spíše to, že elektronika dnešní doby je výkonnější, provádí náročnější úkoly a vyžaduje lepší chlazení, aby udržela stabilní teplotu a zabránila přehřátí.

Elektronické systémy jsou nyní srdcem naší moderní společnosti. Od mobilních zařízení až po složité průmyslové systémy, jsou klíčové pro naše každodenní fungování. Abychom zajistili jejich bezproblémový provoz a maximální výkon, je prioritou zajistit správné chlazení a ochranu proti přehřátí.

 

Způsoby chlazení elektroniky

Existuje několik různých metod aktivního chlazení elektroniky, z nichž každá má své vlastní výhody a nevýhody. Zde se seznámíme s některými z hlavních metod.

 

Ventilátory

Základním prvkem aktivního chlazení jsou ventilátory.  S nimi se setkáváme v mnoha elektronických zařízeních, od stolních počítačů po průmyslové systémy. Ventilátory slouží k odvádění tepla a udržení teploty v bezpečném rozmezí. Když zařízení začne generovat více tepla, například při náročných výpočtech, ventilátor začne pracovat rychleji a odvádí teplo ven ze zařízení. Moderní ventilátory jsou navrženy tak, aby byly co nejtišší, takže provoz zařízení není rušivý. Je však třeba zajistit, aby ventilátory nebyly zaneseny prachem, což by mohlo omezit jejich chladicí schopnosti.

 

Peltierovy články

Peltierovy články jsou zajímavým řešením chlazení elektroniky. Tyto články obsahují keramické destičky s vloženými polovodiči, které reagují na elektrický proud a generují změny teploty. Peltierovy články jsou kompaktní a nemají pohyblivé části, což znamená, že jsou spolehlivé v chlazení. Mohou být použity v náročných prostředích, jako je vysoká prašnost. Mnoho přenosných chladniček a výkonných generátorů využívá tuto technologii pro přesnou regulaci teploty.

 

Kapalinové chlazení

To je ideální pro elektronické systémy, které vyžadují vysoký chladicí výkon. Kapaliny mají mnohem větší tepelnou kapacitu než vzduch, a to znamená, že jsou schopny efektivněji odvádět teplo. Kapalinové chladicí systémy využívají vodní bloky a čerpací systém k odvodu tepla. Je ale důležité zajistit, aby se kapalina nedostala do kontaktu s elektronickými součástmi, a proto se používají především nevodivá chladiva.

 

Tepelné trubice

Trubice jsou jednoduchým zařízením určeným k přenosu tepla konvekcí. Tepelné trubice jsou rozděleny do tří zón: odpařovací, přechodovou a kondenzační. Tepelná energie je pohlcována v odpařovací zóně, kde se kapalné chladivo odpařuje. Tlakový rozdíl mezi odpařovací a kondenzační zónou pohání pohyb chladiva a umožňuje odvod tepla. Tepelné trubice jsou využívány v kosmických lodích, průmyslu a dalších oblastech.

 

Výběr způsobu chlazení elektroniky

Při volbě způsobu chlazení elektroniky je třeba zvážit několik faktorů. Technické parametry zařízení a jeho rozměry hrají klíčovou roli. Je také důležité zohlednit prostor pro cirkulaci vzduchu a zajištění, aby bylo zařízení používáno pouze k určenému účelu.

 

Image
chlazení 1

 

Kromě výše uvedených pokročilých metod chlazení, existuje také základní způsob, jak chladit desky plošných spojů a elektronické součástky přímo na nich. Tento způsob chlazení se často používá v běžných spotřebních elektronických zařízeních a je založen na principu pasivního chlazení.

 

Pasivní chlazení desek plošných spojů

Pasivní chlazení elektroniky začíná už u desek plošných spojů. Spočívá v odvodu tepla z elektronických součástek a DPS bez použití aktivních chladičů jako jsou ventilátory nebo čerpadla. Místo toho využívá principů tepelné výměny a šíření tepla vzduchem.

 

Šíření tepla

Jednou z hlavních metod pasivního chlazení DPS je šíření tepla. To zahrnuje tepelný kontakt mezi elektronickými součástkami a hliníkovými nebo měděnými ploškami na DPS. Tyto kovové plošky slouží jako chladiče a přenášejí teplo z elektronických součástek do okolního vzduchu.
Teplovodivé materiály, jako jsou teplovodivé pasta nebo tepelné pásky, mohou být použity ke zlepšení tepelného kontaktu. Chlazení pomocí měděných plošek nebo pásků, které jsou připevněny ke kritickým částem desky plošných spojů je důležitým aspektem pasivního chlazení elektroniky. Měď má vynikající tepelnou vodivost, což umožňuje rychlý a efektivní přenos tepla z elektronických součástek na okolní vzduch.

Pasivní chladiče z mědi jsou obzvláště užitečné pro elektroniku, která vyžaduje stabilní teplotní podmínky a nemá vlastní ventilátory nebo pohyblivé části. Tímto způsobem lze účinně odvádět teplo, aniž by bylo třeba dodatečného energetického zdroje.

 

Odbočování tepla

Další součástí pasivního chlazení je vytvoření optimálního proudu vzduchu kolem DPS. Toho lze dosáhnout vhodným umístěním a designem desky plošných spojů. Větrací otvory a kanály mohou být navrženy tak, aby umožňovaly vzduchu volný pohyb a odváděly teplý vzduch z blízkosti součástek.

 

Pasivní žebrování

Pasivní chlazení lze také posílit použitím žebrovaných konstrukcí na hliníkových chladičích. Tato žebra zvyšují povrch chladiče a tím i jeho schopnost odvádět teplo. Pasivní žebrování je často používáno na hliníkových krytech procesorů a jiných výkonných součástek.

Image
chlazeni

 

 

Pasivní vs. aktivní chlazení

Pasivní chlazení má několik výhod, jako je tichý provoz, spolehlivost a absenci pohyblivých částí, které by mohly selhat. To ho činí ideálním pro spotřební elektroniku, kde je žádoucí minimalizovat hlučnost. Na druhé straně má aktivní chlazení (s použitím ventilátorů) vyšší chladicí kapacitu a může být vhodnější pro výkonnější elektroniku nebo aplikace s vysokými tepelnými zátěžemi.

 

Pasivně aktivní chlazení

Kompromisem mezi oběma způsoby je  pasivně aktivní chlazení pomocí  chladiče.

Chladiče jsou dalším důležitým prvkem chlazení, které často pracuje ve spojení s ventilátory. Chladiče jsou obvykle vyrobeny z hliníku a mají žebrovanou strukturu, což zvyšuje jejich chladicí plochu. Čím větší je chladič, tím účinnější je v odvádění tepla. Kromě velikosti je důležitá i vzdálenost mezi chladičem a zahřátými součástmi, což ovlivňuje efektivitu odvodu tepla. Přidružený ventilátor násobí odvod tepla a zvyšuje efektivitu chlazení.

 

Rozdíl mezi aktivním a pasivním chlazením elektroniky

Spočívá v tom, jak se teplo odvádí a reguluje teplota elektronických součástek. Zde je stručné vysvětlení obou metod:

 

Aktivní chlazení elektroniky:

 

Princip: Aktivní chlazení využívá externího zdroje energie, obvykle ventilátoru nebo kompresoru, k aktivnímu odvodu tepla z elektroniky.

Ventilátory: Nejčastěji se používají ventilátory, které odvádějí teplo tím, že vyfukují horký vzduch ven z elektroniky a nasávají chladný vzduch z okolí.

Výhody: Aktivní chlazení může udržet konstantní teplotu elektroniky i při vysokém tepelném zatížení. Je účinné v situacích, kdy je potřeba rychlého a efektivního chlazení.

Nevýhody: Spotřebuje elektrickou energii a může být hlučné. Ventilátory mohou vyžadovat údržbu a mohou být místem, kde se hromadí prach.

 

Pasivní chlazení elektroniky:

 

Princip: Pasivní chlazení využívá pouze vlastní tepelnou vodivost a konvekci vzduchu k odvodu tepla, bez použití aktivního vnějšího zdroje energie.

Chladiče: Používají se kovové chladiče, které jsou umístěny na elektronických součástkách a slouží k rozptýlení tepla do okolního vzduchu.

Výhody: Pasivní chlazení je energeticky efektivní, nevyžaduje pohyblivé díly a je tiché. Je ideální pro zařízení, která nemají přístup k elektrické energii nebo kde je hluk nežádoucí.

Nevýhody: Může být méně účinné při odvodu tepla v situacích s vysokým tepelným zatížením. Jeho účinnost závisí na konvekci vzduchu a tepelné vodivosti materiálů.

Obě metody mají své uplatnění v závislosti na konkrétních potřebách a prostředí elektroniky. Aktivní chlazení se často používá v počítačích a serverech, kde je vysoký výkon a konstantní teplota klíčovými faktory. Pasivní chlazení je vhodné pro zařízení, která nejsou vystavena vysokým tepelným zátěžím a kde je třeba minimalizovat spotřebu energie a hluk.

 

Image
chlazeni pipe

Správná volba způsobu chlazení elektroniky

Při volbě způsobu chlazení elektroniky je třeba zvážit několik faktorů. Technické parametry zařízení a jeho rozměry hrají klíčovou roli. Je také důležité zohlednit prostor pro cirkulaci vzduchu a zajištění, aby bylo zařízení používáno pouze k určenému účelu.

 

Chlazení elektronických zařízení je důležitým prvkem pro zajištění jejich dlouhé životnosti a spolehlivého provozu. Správná volba chladicího systému, ať už se jedná o ventilátory, chladiče, Peltierovy články, kapalinové chlazení nebo tepelné trubice, každý z těchto způsobů chlazení má své výhody a nevýhody a může být vhodný pro různé aplikace. Bez ohledu na metodu chlazení je však důležité zajistit, že elektronika bude chlazena efektivně, a její využívání bude v souladu s IP krytím, aby fungovala bez problémů a dosáhla své maximální výkonnosti.

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Michaela Krňáková
marketing Gatema PCB