Technologie

Jak předejít zdržení výroby a mít DPS včas

Data, která dodává zákazník pro přípravu výrobní dokumentace k výrobě DPS musí splňovat určitá kritéria, aby jejich zpracování bylo efektivní a bezchybné.

Běžné chyby v návrzích dat zákazníků

V Gatema PCB preferujeme data ve formátu ODB++, protože tento formát si uchovává atributy z návrhářského softwaru a předchází chybám typu zrcadlení vrstev nebo nesprávné pořadí vnitřních vrstev.

Chybějící nebo nesprávné označení bývá nejčastější příčinou problémů, protože mnoho návrhových systémů dovoluje zrcadlový výstup dat.

Z tohoto důvodu je nutné označit obvody vždy TOP a BOT v mědi. Správné označení TOP a BOT v mědi desky poskytuje informace o definici vrstvy a také o orientaci vrstev.

 

Nejčastější případy změn podle technické přípravy výroby

Jak se desky plošných spojů stávají sofistikovanějšími a miniaturnějšími, čelí designéři stále více nástrahám souvisejících s přípravou dat. Protože existuje mnoho příležitostí k chybám při přípravě návrhů DPS, shrnul vedoucí oddělení technické přípravy výroby (TPV) Václav Ambrož nejčastější případy.

Zákazník zašle data, která nejsou aktuální

„Zákazník zašle data, která na oddělení technické přípravy výroby zpracujeme. Zakázka se zákazníkovi potvrdí a zašlou se mu kontrolní náhledy, případě gerber data ke kontrole. Na jejich základě zákazník zjistí, že omylem zaslal starší verzi dat. Zakázku je pak nutné zpracovat znovu z aktuálních dat. Někdy se ale stane, že si omyl neuvědomí a vše schválí. Zakázka zpracovaná z neaktuálních dat je již ve výrobě a zákazník teprve přichází na chybu. Následné řešení je pak o to komplikovanější, především časově, kdy dochází k nepříjemnému zpoždění výroby,“ uvádí Ambrož a dodává další příklad, kdy si zákazník objedná desku s určitou specifikací (tloušťkou DPS, povrchovou úpravou, tloušťkou Cu, barvou masky…) a po zpracování a uvolnění do výroby zjistí, že chce něco ve specifikaci změnit. „Někdy je to bez problému, někdy nám to způsobí komplikace zejména když už je zakázka ve výrobě,“ doplňuje.

Požadovaná změna specifikace u objednávky z naceněné poptávky

„Také se stává, že zákazník poptá výrobu desky,“ pokračuje Ambrož. „Na základě jeho dat a specifikace je mu vytvořena cenová nabídka, ve které je deska komplet specifikována, včetně panelizace, rozměru zákaznického panelu atd. Na základě této cenové nabídky zákazník desku objedná. Na TPV zpracujeme podklady pro výrobu dle jeho dat, specifikace a údajů z cenové nabídky. Po zaslání kontrolních podkladů chce zákazník provést nějaké změny (typicky nějak upravit zákaznický panel), ačkoliv desku objednal podle nabídky, kde bylo vše přesně specifikováno.“ „Tím se opět vracíme na začátek,“ vysvětluje prodlení zpracování Václav Ambrož.

Zákaznická data nesplňují naše technické podmínky

„Toto je dost široká oblast. Obecně zákazník může mít desku navrženou tak, že nesplňuje některé naše technické podmínky. Pak je nutné to se zákazníkem dořešit, v krajním případě může být zakázka z naší strany stornována z důvodu nevyrobitelnosti.“ Doplnil vedoucí TPV běžné zdržení výroby a požadavky ze strany zákazníků, které oddalují dokončení zakázek.

Image
Příručka pro návrháře DPS

Gatema PCB se snažíme předcházet chybám i zdržování výroby zakázek. Pro zákazníky je připraven konfigurátor DPS, kde si mohou předem nakonfigurovat technické parametry DPS a předejít tak nesplnitelným technickým podmínkám. DPS se v POOL servisu dodávají jako jednotlivé kusy. Je možné desky napanelizovat buď na drážku, nebo 2,0 mm frézu na můstky. Takový panel je ale možný pouze pro jeden typ desky. Je nutné uvést násobnosti XY, celkový počet požadovaných kusů a šířku technologického okolí. Pokud není uvedena, je zvolena šířka 10 mm. Pro takové účely ověření možnosti výroby je ideální požadavek na panelizaci zadat v našem konfigurátoru DPS.

Stejně tak máme pro zákazníky připravenou podrobnou příručku návrháře DPS. Ta obsahuje veškerá podrobná data a návody na přípravu podkladů. Příručka přináší také řadu pravidel a limitů naší výroby, se kterými je dobré počítat již při návrhu desky plošného spoje ať už je rigid, flexi nebo rigid-flex. Obsahuje také základní informace a odpovědi na vaše možné dotazy od používaných materiálů po aspect ratio vrtaného otvoru nebo výběr té správné technologie. Pokud jsou tyto základní parametry dodrženy, ušetříme vám spoustu času během objednávky a výroby desky.

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Václav Ambrož
CAM Manager