Technologie

Jak připravit data tak, aby se při výrobě DPS nikde nezasekla?

Zatímco výroba desek plošných spojů je dnes už vlastně kompletně automatický proces, který operátoři spíše jen dozorují a kontrolují – zadávání vstupů do výroby je stále na lidech. A právě proto v jeho průběhu o poznání častěji vznikají chyby. Některé z nepozornosti, jiné z převádění mezi systémy, další z neznalosti samotných možností osloveného výrobce. Všechny typy chyb dobře zná také Radim Vítek, vedoucí výroby, který více než deset let pracoval na oddělení TPV. Technické přípravy výroby v boskovické Gatemě, jež patří mezi leadery evropského trhu v rychlosti výroby prototypových desek. A protože každá chyba znamená zároveň ztrátu času, možná si neuškodí připomenout i ty nejtriviálnější chyby, s nimiž se v Gatemě setkávají. „Naše zodpovědnost je mít v co nejkratším čase správně připravené výrobní postupy, podle nichž je pak deska vyrobitelná. Proto je důležité dostat správná data. Přesto se vlastně každý den setkáváme s chybami, které zní sice triviálně, ale neustále se opakují,“ říká.

Na co si dát pozor?

  1. Data musí být kompletní.

To je pravidlo, které samozřejmě každý zná. Ale zároveň se pořád objevují drobné chyby. Špatně pojmenované soubory, bez definovaných vrstev „.top“ a „.bot“ – což je přitom zásadní pro správné sestavení desky.

  1. Neexportujte zbytečné vrstvy.

Druhou charakteristickou chybou je exportování zbytečných vrstev. Dostávají se k nám data, která nejsou očištěna o různé pomocné vrstvy. Pro nás je potom strašně těžké si ve shluku vrstev vybrat a najít ty správné.

  1. Definujte obrysovou vrstvu.

Pokud vrstva není kompletní a celistvá, ale určíte například jen křížky, kde začíná nebo končí obrys, je to další komplikace. Jak pro určení obchodní nabídky, tak pro oddělení technické přípravy. Software je zvyklý mít vrstvu celistvou. Zároveň je důležité ale nedávat obrysovou vrstvu do všech vrstev, protože pak je těžké ji v některých fázích z různých vrstev odstranit.

  1. Jenom drillmapa nestačí.

Nezapomínejte na „vrtací data“. Samotná drillmapa je málo. Sice z ní dokážeme udělat výsledný návrh, ale je to obtížné a náročné na čas.

  1. Vrtaný a výsledný otvor není totéž.

U výstupních dat je vždy důležité myslet na to, s jakými průměry otvorů je deska navržena. Například v případě otvorů je velký rozdíl mezi výslednými a vrtanými daty. Přitom u každé desky, která je více než jednovrstvá, se otvor nakovuje a tím pádem zmenší. Technik přípravy potřebuje jednoznačnou informaci s jakým průměrem se v návrhu počítá. Od toho se pak odvíjí optimalizace na datech. Pokud informaci nemá jednoznačnou, bere zadané průměry jako výsledné a hodnotu v datech pro výrobu navýší o přibližně 0,10 mm.

 

Image
driill map
  1. Jaká má být finální tloušťka mědi?

Potřebujeme také jasnou informaci o finální tloušťce mědi. Pokud zákazník požaduje  „osmnáctku“ měď, je to jasné. Ale pokud máme ve specifikaci zadáno, chci „pětatřicítku“ nebo „sedmdesátku“ měď, není nám z téhle informace jasné, jestli má jít o základní měď nebo finální měď. Základní měď je základní materiál a o určitou část se jeho tloušťka po prokovení navýší.

  1. Označte vrstvy.

Ideální označení vrstev máme uvedeno na našem webu, na něj jsme nastaveni. Jsme ale schopni se přizpůsobit jakémukoliv označení, jen je důležité exportovat označení vrstev při každé nové zakázce stejně.

  1. Přiložte informační soubor i do dat.

Pokud máte jakékoli další informace ohledně desky, na co si dávat pozor, jaká specifika by měla mít – je dobré to specifikovat nejen v objednávce, ale také v datech.

 

Image
pcb gatema
  1. Přemýšlejte nad konstrukční třídou.

Ne každý výrobce je schopen splnit jakékoli zákazníkovo přání. Proto zkuste zjistit maximum informací na webu osloveného výrobce. Například u nás v Gatemě běžně zpracováváme šest konstrukčních tříd – 3 až 8. Momentálně ve výrobě testujeme devátou konstrukční třídu. Daří se nám vyrábět otvory 0,15 milimetrů s okružím 75 mikronů. Což pokrývá drtivou většinu poptávek, přesto se nám čas od času stane, že nás oslovuje zákazník, jemuž nedokážeme vyjít vstříc.

  1. Počítejte s minimální šířkou vodiče a izolační mezery v závislosti na použité tloušťce Cu.

Máme jasně dané technické limity na vrstvách, které se NAkovují, a vrstvách, které se NEnakovují vzhledem k použité měděné fólii. Tyto technické limity jsou uvedeny na webových stránkách https://www.gatemapcb.cz/technicke-informace

Pokud tohle desatero budete mít na paměti, šance na správně a rychle dodanou desku se výrazně zvyšuje.

 

 

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Radim Vítek
Head of PCB production