Trendy

Inovativní řešení u flexibilních desek plošných spojů

Pokrok v elektronickém průmyslu se nezastavuje a nejnovější trendy směřují k vývoji stále pokročilejších flexibilních desek plošných spojů (FPCB). Tyto desky nejenže umožňují propojení komponent v elektronických zařízeních, ale také se mohou ohýbat, tvarovat a adaptovat na různé podmínky. Průmysloví výrobci se snaží nejen inovovat materiály používané pro výrobu FPCB, ale také zlepšit technologie výroby, aby splnily stále náročnější požadavky moderního elektronického trhu.

Pružné desky plošných spojů – Vývoj a využití 

 

Pružné desky plošných spojů (FPCB) jsou tenké elektronické desky vyrobené z izolačního substrátu, jako je polyester nebo polyimid, s tenkou vrstvou mědi na obou stranách. Tato konstrukce umožňuje přenos elektrického proudu a signálů mezi různými komponentami. Hlavní výhodou FPCB je jejich flexibilita, která umožňuje ohýbání a tvarování podle požadovaných tvarů a velikostí. Tím se stávají klíčovými součástmi moderních zařízení, jako jsou chytré telefony, nositelná elektronika a průmyslové senzory.  Pružné desky plošných spojů v této podobě jsme znali dosud, avšak pokrok začíná měnit jejich dosavadní podobu. 

 

Inovativní Beyolex z Panasonic otevírá cestu k novým elektronickým možnostem 

 

Nový pokrok v oblasti FPCB přináší pružný substrát Beyolex, vyvinutý společností Panasonic. Beyolex je termosetová, nesilikonová fólie, která zůstává pružná i při vysokých teplotách a odolává degradaci při opakovaném ohýbání. Tato inovace přináší nové možnosti vytváření elektronických obvodů, které mohou odolávat náročným podmínkám, a přitom si udržovat stabilitu spojů. 

 

Tento nový substrát umožňuje vytvářet elektronické obvody, které nejen zůstávají funkční, i když jsou ohýbány nebo krouceny, ale také odolávají vysokým teplotám při pájení komponent. Beyolex je schopen snášet teploty přes 160 °C, což z něj dělá ideálního partnera pro náročné procesy, jako je pájení. 

 

Co je však zásadní, oproti tradičním vodivým materiálům, které mohou ztrácet svou vodivost při ohýbání, je schopnost Beyolexu udržet stabilitu elektrického spojení i v náročných podmínkách. To jej činí vhodným kandidátem pro aplikace, kde je flexibilita spojena s vysokou spolehlivostí, jako jsou tvarovatelná zařízení, nositelná elektronika nebo prostředí se změnami teplot. 

 

 

Image
Flexibilní LED pásek

Výzkum a budoucnost 

 

Spolupráce mezi společností Panasonic a partnery z Německa, Francie a Portugalska vedla k tomu, že společně demonstrovali vodivé potisky na flexibilní základní desky plošných spojů vyrobené z Beyolex substrátu. Tato spolupráce ukázala všestrannost, ale i možný potenciál nové technologie. V březnu 2023 se podařilo se vyrobit flexibilní desky s potisky vodivých cest měděnými a stříbrnými, které se díky nosnému médiu od Panasonicu, nijak nedeformovali ani nedegradovali.  Zároveň se společně s portugalským výzkumným týmem z univerzity v Coimbře pokusili o vytvoření tisknutelného inkoustu na bázi tekutých kovů. Tento inkoust z tekutého kovu se může flexibilně ohýbat bez ztráty vodivosti, což ho činí ideálním a levným společníkem pro potisk Beyolex substrátu. Zároveň se takto vyrobená FPCB osvědčila pro elektronické aplikace, kde je vyžadována skutečně ohebná vlastnost. Nový inkoust je také ekologicky přijatelnější než tradiční metody výroby, jako je leptání nebo frézování. 

 

Vývoj nových materiálů, jako je Beyolex a tisknutelný kompozit na bázi tekutých kovů, posouvá elektronický průmysl vpřed a otevírá cestu k vytváření stále inovativnějších a flexibilnějších elektronických zařízení. Díky schopnosti odolávat extrémním podmínkám a zároveň nabízet snadnou montáž komponent se stávají tyto inovativní materiály slibnými kandidáty pro budoucí elektronické projekty, které nás mohou překvapit svou inovací a funkcionalitou. 

 

Společnost Panasonic bude vystavovat na veletrhu TechBlick výsledky a testy vlastní výroby a využitelnosti nových materiálů a technologie.Tématem berlínského TechBlicku konaného v hotelu a kongresovém centru Estrel ve dnech 17.-18. října 2023 je tvorba budoucnosti současné elektroniky. Budou zde odhalovány nejnovější aktualizace a proběhnou klíčové prezentace, které představí nové nápady a projekty elektroniky. 

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Michaela Krňáková
marketing Gatema PCB