Interview

Jak jsme v Gatema PCB zkrátili průběžnou dobu výroby desek plošných spojů

Zavádět digitalizaci výroby znamená mimo jiné přemýšlet o budoucnosti. Automatizace není nic nového, ale v poslední době dozrály některé technologie – jako AI (Umělá inteligence) nebo RPA (Robotická procesní automatizace), které mají potenciál změnit způsob, jakým pracují firmy. Algoritmy umělé inteligence mohou firmám ušetřit čas, usnadnit fungování i zautomatizovat výrobní procesy.

 

Image
i40

 

Umělá inteligence dokáže pomoci výrobním firmám s objemy dat,  technickými dokumenty i vyhodnocováním výsledků. Data jsou hlavním rozvojovým hybatelem firem a stále zůstávají jedním z hlavních trendů digitální transformace. Dnes je ale pro sběr a zpracování dat potřeba integrovaný systém pro hromadný sběr dat, jejich zpracování, konsolidaci, aktivaci a realizaci z online i offline  prostředí a strojů, stejně jako vyhodnocení dat pro predikci a rovněž aplikaci do budoucí výroby a vůbec fungování firmy.

Image
výroba

Všechno tohle zvládá HELIOS Nephrite s přehledem. A modul Výroba je nedocenitelně nápomocný ve výrobě. Modul Výroba umožňuje online sledování stavu výroby. Představte si, že výrobu pravidelně na konci každé směny odvedete, což vám denně aktualizuje její skutečný stav. Přesně vidíte rozpracovanost, kterou dáte do souvislosti s termíny dodání zakázek. Takovou optimalizací výrobních procesů za pomoci ERP HELIOS Nephrite dochází k výraznému zpřesnění průběžné doby výroby.

Díky WMS, přidruženému integračnímu řešení k modulu Výroba sledujícímu skladové hospodářství a MES systému REVA, pro monitorování a vyhodnocování dat strojů dochází ke zrychlení dodací doby směrem k zákazníkům.

Unikátní MES REVA využíváme pro výrobu desek plošných spojů Gatema PCB. Sbírá aktuální a přesná data z výrobních zařízení, které propojuje se všemi mechanismy a nástroji pro řízení a plánování veškerých souvisejících událostí a procesů výrobní společnosti. Potvrzuje vedoucí výroby Gatema PCB Radim Vítek: „Zákazník v dnešní době klade velký důraz na kvalitu výrobku, jeho čistotu, mechanickou kvalitu, ale zároveň požaduje velmi rychlé dodání výrobku. A to se nám povedlo díky implementaci tohoto systému.“

 

Image
Helios evidence

Výroba každé desky je čistě zakázkový typ výroby a každá výrobní zakázka je specifická a odráží konkrétní požadavky zákazníka. Modul Výroba informačního systému HELIOS včetně MES systému zpřesnil sledování výroby, a to ihned od počátku jeho používání. Hodně tomu přispěl objednávkový konfigurátor, který najdete na našich webových stránkách. Tento konfigurátor je přímo propojen s informačním systémem HELIOS. Postupnou optimalizací výrobních procesů za pomoci informačního systému došlo k výraznému zkrácení průběžné doby výroby desek plošných spojů a tím ke zrychlení dodací doby směrem k Vám, zákazníkům.

Implementace probíhala za plného výrobního provozu a byla velmi rychlá a úspěšná. Dnes s informačním systémem s implementovaným modulem Výroba současně pracuje 90 zaměstnanců naší firmy.

Každá objednávka desek od zákazníka je jedinečná, díky webovému konfigurátoru dochází ke zpřesnění požadavků parametrů na desku. Konfigurace se automatizovaně načte do informačního systému HELIOS a workflow zajistí zaslání informace na oddělení přípravy dat.
Zkracuje se doba celého procesu zadávání dat do výroby. Dále odpadá složitost kontroly na přípravu dat v TPV a tvorba výrobního postupu, protože tyhle kroky jsou již v informačním sytému uložené a automatizované. Rozhodně nehrozí, že se někdo při přepisu požadavků parametrů zákazníka splete a také se nemusí párovat data od zákazníků s parametry pro výrobu. Vše je automatizováno v modulu Výroba“, upřesňuje Petr Vařeka, vedoucí implementačního týmu informačního systému HELIOS.

Image
výroba DPS

Při samotné výrobě DPS (desek plošných spojů) na dílně dochází díky modulu Výroba k automatizovanému načtení programu pro řízení technologické linky nebo stroje (vrtačky, lisu, frézy nebo CNC). Přímo na dílně výrobní operátor následně potvrdí odvedení práce a výroby načtením čárového kódu dané operace a tato informace se přenese do modulu Výroba. Na každé zakázce je přesná informace o zahájení a ukončení operace postupu. Na odvádění práce se váže i materiálové plánování a výdeje materiálu do výroby.

 

Například proces vrtání desek plošných spojů: způsob vrtání, zahloubení, konkrétní místa pro vrtání i hloubka vrtů jsou zanesené ve výrobním postupu pod konkrétním kódem. Modul Výroba nabídne stroji program uložený na síti s postupem vrtání. Operátorovi stačí potvrzením na stroji schválit program. Nedochází tak z prodlevám, protože modul Výroba postupuje podle pracovního návodu výrobních operaci na další pracovní místo“, vysvětluje Vařeka.

 

Informační systém tedy přesně sleduje a eviduje v jaké fázi výrobního procesu se daná plošná deska nachází, což výrazně zrychluje orientaci o stavu zakázky ve výrobě.

 

Dokázali jsme zefektivnit přípravu dat pro výrobu na minimum. Pokud přichází objednávka od zákazníka se správně zadanými daty, v informačním systému vidíme jednotlivé postupy zpracování jako je vrtání, frézování, kontrolu motivu, sekci masky a tak dále. Pokud informační systém ani technik na přípravě výroby nenahlásí žádné omezení, tak může jít deska plošných spojů za pár minut skutečně do výroby. Svůj čas potřebuje na přípravu chemie, svůj čas fyzika, něco samozřejmě spadne do procesování celé zakázky. Ale už dokážeme kvalitní desku vyrobit přibližně za 14 hodin, což dříve bez informačního systému čítalo 10–14 dnů,“ říká Václav Ambrož, vedoucí oddělení technické přípravy.

Image
PCB

 

Specifické potřeby firmy při výrobě desek plošných spojů


Velkou výhodou  informačního systému HELIOS je možnost jeho přizpůsobení potřebám výrobní firmy. Pro Gatemu PCB je modul Výroba v mnoha místech naprogramován na míru.“, vysvětluje hlavní programátor modulu Výroba Jiří Měřínský.

 

Implementace modulu Výroba informačního systému HELIOS

Postupné navyšování počtu zakázek ve výrobě a také rozšiřování počtu technologií výroby desek plošných spojů vedlo vedení firmy k rozhodnutí implementovat informační systém. Celkově neudržitelný stav s ručním sledováním výroby se vedení společnosti rozhodlo řešit v roce 2000. Implementace systému proběhla velmi rychle a bez odstávky provozu.

Kompletní implementaci včetně současné podpory provozu systému řeší společnost GATEMA IT, patřící do stejného holdingu jako jsme my.

 

Co vše jsme získali díky modulu Výroba?

•             Dokonalý přehled o stavu zakázky DPS od tvorby nabídky, objednání,
              přes vlastní výrobu až po expedici.

•             Vyhodnocení ziskovosti zakázky.

•             Snížení počtu neshod, předcházení neshodám.

•             Vyhodnocení prostojů a předcházení prostojům při výrobě DPS.

•             Plánované údržby strojů.

•             Snižení prostoje strojů.

•             Zrychlení komunikace se zákazníkem jak pomocí konfigurace,
              tak automatizací workflow v objednávkovém procesu.

•             Kumulace výroby DPS na úrovni polotovarů.

 

Image
Gatema PCB

Ideální parťák pro digitalizaci průmyslu

Základem pro funkčnost průmyslu 4.0 jsou data, která jsou přenášena technologií RFID. Pomocí této osvědčené techniky lze realizovat nejenom předávání informací a rozpoznání místa, nýbrž i celosvětově jednoznačnou identifikaci předmětů. Průmysl 4.0 vyžaduje digitální identifikaci obrobků, nástrojů, zásobníků, strojů a přístrojů. Tyto objekty si kromě toho musí vyměňovat informace. Pomocí transpondérů RFID mohou být načtena aktuální data stroje a potom definovanému přijímači odeslána automatizovaná stavová hlášení. Celkově je zřejmé: Komunikaci i know-how v oblasti technologie RFID podporuje HELIOS včetně modulů i integračních řešení a tím zajišťuje podstatný cíl průmyslu 4.0.

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky:
Michaela Krňáková
marketing Gatema PCB