Interview

Jaké byly konference Evertiq Expo 2022

Po delší odmlce se v letošním roce opět konají výstavy a konference. V červnu se vedoucí obchodu Ondřej Horký z Gatema PCB společně s německými kolegy z Kubatroniku účastnil konference Evertiq Berlín a Evertiq Krakow. Obě konference byly dobrou příležitostí k setkání jak s partnery, tak i konkurenčními firmami a dalšími lidmi z oboru.

Dostali jsme možnost ukázat své výrobky a potkat se i s našimi obchodními partnery. Návštěvníci výstavy totiž nebyli jen z Německa a Polska, ale i z okolních zemí Evropy. V neposlední řadě pak náš stánek navštívilo několik firem, s nimiž bychom mohli navázat nové obchodní vztahy,“ zhodnotil Ondřej Horký.

Pro představu krakovskou konferenci Evertiq navštívilo bezmála 280 firem zajímajících se o elektronický průmysl. S Ondřejem Horkým jsme probrali postřehy z konferencí Evertiq i to, kam se evropské firmy posunuly za dva roky, kdy se konference nekonaly.

 

Image
Kraków 2022

Kam se posunuli výrobci DPS za dva roky, kdy se konference spíš nekonaly?

Trh a celková situace se v Evropě výrazně změnila, a to nejen díky covidu. Jako v každém roce ubylo firem, které skutečně vyrábí desky. Pro distributory je situace nesmírně obtížná, protože se potýkají s problémy při dovozech z Asie, ale také s čím dál více rostoucími náklady v případě evropských výrobců. Dochází ke spojování firem do větších a silnějších struktur.“

„Roste tlak na návrat produkce zpět do Evropy. Ale zásadním problémem jsou nedostatečné kapacity výrobců v Evropě a také přetrvávající závislost na dovozu surových materiálů především z Číny. Naštěstí však problémy v dodavatelských řetězcích nutí dodavatele rozložit rizika a vyrábět na více místech, tedy i v Evropě. Také firmy začaly obnovovat sklady zboží, proto bychom měli být schopní se dostat k  více druhům materiálů v kratším termínu.“

Jak moc ovlivňuje zdražování zakázkovou výrobu DPS?

„Všichni v Evropě bojují s vysokými cenami energií a dopravy, ale největším problémem přesto zůstává nedostatek komponent. Situace se naprosto obrátila a zákazník dnes často objednává desky až ve chvíli, kdy má součástky kompletně u sebe. Což na jednu stranu hraje pro nás – obvykle pak potřebuje desky zpracovat rychle, ale na druhou stranu také znamená daleko horší předvídatelnost výroby, nároky na skladové zásoby materiálu a tlak na výrobu jako takovou.“

Image
Everitiq Expo Krakow

Inspirovala něčím konference Evertiq?

„Z diskusí s ostatními kolegy vyplynulo, že se v následujících letech očekává návrat některých výrob do Evropy. Především z obranného průmyslu. Proto se budeme snažit získat certifikaci pro zakázky tohoto typu. Obvykle se jedná o zakázky, které jsou dražší a mohou se stát bezpečnostním rizikem, pokud by se vyráběly mimo Evropu. Rovněž jsme diskutovali zdražování vstupů, které je u komponent daleko výraznější než u DPS. Z tohoto důvodu neočekáváme problémy se zákazníky i přes poslední skokové zdražení.“

O poznatky z konferencí Evertiq Expo se podělil Ondřej Horký, vedoucí obchodního oddělení.  

Zajímá Vás k tématu více?
Spojte se s našimi odborníky: